تصویر جالبی از اختاپوس ریف کارائیب که از تخم‌هایش مراقبت می‌کند
تصویر جالبی از اختاپوس ریف کارائیب که از تخم‌هایش مراقبت می‌کند
این آبزی به مدت ۵۳ ماه از تخم‌هایش در برابر شکارچیان مراقبت می‌کند و آب تازهٔ حاوی اکسیژن را به آن‌ها می‌رساند. این زمان در واقع طولانی‌ترین زمان پرورش تخم در بین جانداران است.