تخلف عامل پلمب ۲۶ واحد صنفی در جهرم
تخلف عامل پلمب ۲۶ واحد صنفی در جهرم
۲۶ واحد صنفی متخلف درجهرم پلمب شد.

به گزارش مهرنما فارس، فرمانده انتظامی جهرم گفت: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی با همکاری بازرسان اتحادیه صنفی در اجرای طرح مشترک از ۳۶۵ واحد صنفی در شهرستان جهرم بازدید کردند.

سرهنگ رزمجویی با اشاره به پلمب ٢۶ واحد صنفی به دلیل فعالیت غیر مجاز و عدم رعایت شئونات و ضوابط قانونی از سوی متصدیان در این طرح، افزود: به ۱۵۸ مورد از اصناف دیگر نیز تذکر و از ۶۳ مورد آن‌ها نیز تعهد گرفته شد.

رییس پلیس شهرستان جهرم با تأکید بر تدوام طرح‌های نظارتی از اصناف، افزود: متصدیان واحد‌های صنفی پلمب شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.