تخصیص اعتبار ۹۰۰ میلیاردتومانی برای قطعه ۷ آزادراه شیراز- اصفهان معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و
تخصیص اعتبار ۹۰۰ میلیاردتومانی برای قطعه ۷ آزادراه شیراز- اصفهان معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و
معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از تخصیص ۹۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی‌ها به طرح قطعه ۷ آزادراه اصفهان-شیراز خبر داد.

به گزارش مهرنما فارس، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود ملازینل، با اشاره به پیشرفت ۶۵ درصدی قطعه ۷ آزادراه شیراز- اصفهان افزود: ۹۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی‌ها به این طرح تخصیص یافته است.
معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور ادامه داد: اکنون از ۲۹ آزادراه کشور اخذ عوارض در ۲۵ آزادراه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.