تبخیر بی سابقه منابع آب در خنج
تبخیر بی سابقه منابع آب در خنج
بیش از هزار میلی متر از منابع آب شهرستان خنج تبخیر شد.

به گزارش مهرنما فارس،کارشناس اداره هواشناسی خنج گفت: به علت گرمای هوا در سه ماهه نخست امسال در ایستگاه هواشناسی سینوپتیک خنج میزان تبخیر آب در منابع آبی این شهرستان یک متر و ۱۰۵ میلی متر ثبت شده است.

یعقوب میری با بیان این که در این مدت مقدار بارندگی در این ایستگاه ۶ میلی متر ثبت شده است، افزود: دمای هوای خنج در تیر ماه بین ۴۰ تا ۴۹ درجه در نوسان بوده است.

او ادامه داد: پارسال میزان کل تبخیر منابع این شهرستان ۳ متر و ۴۹۴ میلیمتر اعلام شده است.