بینید | صحنه عجیب از حضور پرشور مردم در ورزشگاه برای شلاق زدن ۳ زن و ۹ مرد توسط طالبان!
بینید | صحنه عجیب از حضور پرشور مردم در ورزشگاه برای شلاق زدن ۳ زن و ۹ مرد توسط طالبان!
طالبان در یک ورزشگاه و در مقابل چشمان صدها تماشاگر، ۳ زن و ۹ مرد را شلاق زد و این نشانگر از سرگیری مجدد رویکردهای این گروه است که مشخصه‌ای از حکومت آنها در دهه ۱۹۹۰ بود. هر یک از مجرمان بابت سرقت و اقدام خلاف عنف محکوم شده بودند