بیمه رایگان مادران روستایی و عشایر دارای سه فرزند
بیمه رایگان مادران روستایی و عشایر دارای سه فرزند
مادران روستایی و عشایر دارای سه فرزند برای بیمه رایگان تا ۳۰ فروردین فرصت دارند.

به گزارش مهرنما فارس ،مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر فارس گفت: طرح بیمه رایگان مادران غیر شاغل روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بالاتر با حمایت دولت انجام می‌شود.

حسین کمالی افزود: بیمه این طرح در راستای ماده ۲۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به اجرا درآمده است و بر اساس آن زنان روستایی و عشایر که تاریخ تولد فرزند سوم و بیشتر آن‌ها از اول فروردین ۹۶ به بعد است تا ۳۰ فرورین فرصت دارند به ثبت نام خود برای بهره مندی از بیمه اجتماعی به صورت رایگان اقدام کنند.

مادران غیر شاغل روستایی و عشایر به صورت رایگان تا زمان بازنشستگی تحت پوشش چتر بیمه اجتماعی در این صندوق قرار می‌گیرند.

مشمولان می‌توانند با مراجعه به دفاتر کارگزاری یا به نشانی الکترونیکی WWW.ROOSTAA.IR نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند.

نداشتن شغل (خانه دار)، سکونت در مناطق روستایی و عشایری و دارای سه فرزند یا بیشتر از شرایط نام نویسی مادران روستایی و عشایری است.

با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند ۲ سال به سنوات بیمه‌ای مشمول اضافه خواهد شد.