برداشت لوبیا چشم بلبلی در قیروکارزین
برداشت لوبیا چشم بلبلی در قیروکارزین
کشاورزان قیروکارزینی این روز ها مشغول برداشت لوبیا چشم بلبلی از مزارع خود هستند.

به گزارش مهرنما فارس، محمد حیدری گفت: برداشت لوبیا چشم بلبلی از سطح 1200 هکتار از مزارع قیروکارزین آغاز شد .

حیدری با اشاره به اینکه جهت کاهش ریزش دانه ها در حین برداشت و به علت وجود رطوبت بالا در شب ، برداشت این محصول در شب صورت میگیرد افزود: برداشت لوبیا چشم بلبلی از اواسط آبان ماه آغاز و تا اوایل آذرماه ادامه دارد

 

وی با بیان اینکه متوسط عملکرد لوبیا برداشت شده در شهرستان ۱۲۰۰ کیلوگرم می باشد ادامه داد:بیش بینی میشود 1970 تن محصول لوبیا از سطح مزارع برداشت گردد.

 

شهادت پاسدار قیروکارزینی در سوریه