بذرکاری در عرصه‌های منابع طبیعی خرم بید
بذرکاری در عرصه‌های منابع طبیعی خرم بید
عملیات بذرکاری با همکاری دوستداران طبیعت در منابع طبیعی شهرستان خرم‌بید اجرا شد.

به گزارش مهرنما فارس رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان خرم بید گفت: این طرح با هدف توسعه جنگلکاری و تقویت پوشش گیاهی در بخش‌هایی از عرصه‌های منابع طبیعی مراتع دشت ارژن و میان ملاء شهرستان اجرا شد .

میرزایی افزود: هدف از این اقدام ، احیاء مراتع، تثبیت خاک و حفاظت از ذخایر جنگلی و توسعه پوشش گیاهی در اراضی ملی است .
وی افزود:در این راستا سی هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی، مراتع دشت ارژن و میان ملاء منطقه شهیدآباد خرم‌بید با بذر گونه‌های بومی وحشی و بادام کوهی و ارژن بذرکاری شد.
میرزایی تصریح کرد: بذرکاری در مراتع و جنگل‌ها و اجرای عملیات بیولوژیکی همواره موجب ایجاد پوشش گیاهی در سطح خاک و به دنبال آن جلوگیری از فرسایش خاک، تولید اکسیژن و جلوگیری از ایجاد گرد و غبار می شود .

 

انتهای پیام/