ببینید | ماجرای باورنکردنی یک روستا که ساکنان آن فقط یک کلیه دارند!
ببینید | ماجرای باورنکردنی یک روستا که ساکنان آن فقط یک کلیه دارند!
دلالان روستایی در هوکسه نپال، روستاییان را متقاعد کردند که در بدن آن‌ها ثروتی وجود دارد که آن‌ها را از گرسنگی و نیاز غنی می‌کند، اقدام به خارج کردن کلیه از بدن آن‌ها کرده و به آنان اطمینان دادند که کلیه خارج شده در بدن دوباره رشد خواهد کرد.