ببینید | لحظه واژگونی پژو پارس و برخورد با درخت در جاده دزفول
ببینید | لحظه واژگونی پژو پارس و برخورد با درخت در جاده دزفول
واژگونی پژوپارس در جاده دزفول شمس آباد و برخورد با جدول و درخت ساعت هفت صبح، که در این حادثه راننده ماشین دراثر جراحات وارد شده در دم جان باخت. منبع: خبرفوری