ببینید | لحظه نابود شدن ماشین گرانقیمت به علت حرکات نمایشی
ببینید | لحظه نابود شدن ماشین گرانقیمت به علت حرکات نمایشی
یک ماشین گرانقیمت در حرکتی ترسناک اقدام به انجام حرکات نمایشی کرد، اما به علت عدم توانایی در جمع کردن خودرو از جاده منحرف شد. منبع: خبرفوری