ببینید | تصاویری تکان‌دهنده از مراسم قرعه‌کشی برای انتخاب عامل انتحاری داعش
ببینید | تصاویری تکان‌دهنده از مراسم قرعه‌کشی برای انتخاب عامل انتحاری داعش
مراسم قرعه‌کشی انتخاب نفر انتحاری داعش در حلب سوریه در سال ۲۰۱۶ را ببینید. شخص برنده‌ مشهود در تصویر، چند دقیقه‌ بعد خودش را منفجر کرد.