با اهدا عضو،سه کودک در شیراز جان دوباره گرفتند
با اهدا عضو،سه کودک در شیراز جان دوباره گرفتند
با اهدای عضو یک مرگ مغزی از هرمزگان، سه کودک در شیراز جان دوباره گرفتند.

به گزارش مهرنما فارس عضو تیم پیوند عضو بیمارستان فوق تخصصی ابو علی سینای شیراز گفت: با اهدای اعضای یک کودک ۱۴ ماهه مرگ مغزی در بندرعباس، سه کودک درشیراز جان دوباره گرفتند.
به گفته دکتر کاظمی، تیم اعزامی از شیراز به بندر عباس در روز چهارشنبه، ۳ عضو این کودک در کمتر از ۵ ساعت برداشته و با بالگرد به بیمارستان فوق تخصصی ابوعلی سینا انتقال یافت.
وی افزود: این سه عضو شامل دو کلیه و یک کبد بود که در همان روز به سه کودک ۳ ساله از همدان، ۱۴ ساله از اهواز و ۹ ساله از هرمزگان با موفقیت پیوند شد.
دکتر کاظمی گفت: مرکز پیوند کودکان و اطفال بیمارستان پیوند شیراز از مراکز پیشرو پیوند کودکان در کشور است که تاکنون کودکان زبادی از داخل و خارج از کشور در این مرکز پیوند عضو شده اند.