باران در راه فارس
باران در راه فارس
سامانه جدید بارشی از یکشنبه مهمان دیار فارس است.

به گزارش مهرنما فارس ،کارشناس هواشناسی تا روز شنبه جوی آرام همراه با افزایش تدریجی دما را در استان پیش بینی و اعلام کرده از روز یکشنبه با ورود سامانه جدید بارشی آسمان برخی نقاط فارس بارانی می‌شود.