اهدای ۱۱ مخزن آب به ۸ روستای محروم لارستان
اهدای ۱۱ مخزن آب به ۸ روستای محروم لارستان
۱۱ مخزن آب ۵ هزار لیتری به ۸ روستای محروم لارستان اهدا شد.

به گزارش مهرنما فارس، به همت بسیج سازندگی سپاه ناحیه لارستان ۱۱ مخزن آب ۵ هزار لیتری که در قالب طرح شهید یزدان شناس قرارگاه محرومیت زدایی سپاه تامین شده بود به ۸ روستای محروم لارستان اهدا شد.

از اهداف این طرح ارایه خدمات آبرسانی مطلوب تر و رفع تنش‌های آبی این مناطق است.