انجیر دیم استهبان در جیاس فائو به ثبت رسید
انجیر دیم استهبان در جیاس فائو به ثبت رسید
نظام میراثی باغ‌های انجیر دیم استهبان در جیاس فائو به ثبت جهانی رسید.

به گزارش مهرنما فارس، با اعلام سایت رسمی فائو نظام میراثی باغ‌های انجیر دیم استهبان به عنوان چهارمین نظام میراثی کشاورزی بااهمیت جهانی (جیاس) ایران و هفتاد و پنجمین نظام جیاس در فائو ثبت جهانی شد.

تاکنون چهار نظام میراثی کشاورزی مهم جهانی از ایران ثبت شده است که اولین “نظام کشاورزی مبتنی بر قنات در کاشان” و دومین و سومین نظام‌های ثبت شده “نظام تولید انگور و فرآورده‌های آن در دره جوزان ملایر” و ” نظام زراعت سنتی زعفران مبتنی بر قنات شهرستان گناباد استان خراسان رضوی” هستند و نظام انجیر دیم استهبان به عنوان چهارمین نظام به ثبت رسید.

 

شهرستان استهبان با دارا بودن بیش از ۲۳ هزار هکتار باغ انجیر مقام نخست جهان در میزان سطح زیرکشت انجیرستان‌های دیم را به خود اختصاص داده است.

 

هر نظام کشاورزی برای ثبت در جیاس GIAHS باید دارای ۵ ویژگی باشد. ویژگی نخست، نقش بسیار مهم این نظام کشاورزی در تامین امنیت غذایی، معیشت خانوار‌ها و افراد مرتبط با نظام است. ویژگی دوم، تنوع زیستی، تنوع گیاهی و جانوری‌است که حول این نظام شکل گرفته. همچنین حفظ دانش بومی و سنتی اگرچه با تکنولوژی مدرن آمیخته شده باشد، ویژگی سوم است و ویژگی چهارم، ارزش‌ها، باور‌ها و نظام‌های اجتماعی، فرهنگی و دینی که حول این نظام شکل گرفته است. مناظر طبیعی که می‌تواند در توسعه گردشگری نقش داشته باشد، ضرورت پنجم برای ثبت یک نظام کشاورزی در جیاس فائو محسوب می‌شود.

 

نظام میراثی کشاورزی مهم جهانی که مشابه نظام یونسکو است در سال ۲۰۰۵ میلادی به ابتکار یک مدیر ایرانی سازمان خوارو بار جهانی (فائو) پیشنهاد و تصویب شد.