الزام ارائه کارت واکسن از امروز در فارس
الزام ارائه کارت واکسن از امروز در فارس
طرح قرنطینه هوشمند در استان فارس از امروز دوشنبه ۳ آبان در فارس اجرا می‌شود.

به گزارش مهرنما جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مبارزه با کرونا گفت: با اجرای این طرح خدمات دهی از امروز در استان، بر اساس داشتن کارت واکسن انجام می‌شود.
قاسم پور با بیان اینکه با اجرای این طرح مانند گذشته شاهد تعطیلی اصناف، مغازه ها و اعمال محدودیت ها نخواهیم بود، افزود: در صورتی که صاحبان واحدهای صنفی واکسینه نشده باشند و شیوه نامه ها را رعایت نکنند با آن ها برخورد قانونی می شود.

وی تصریح کرد: همه اداره ها و نهاد‌ها مکلف به همکاری برای نظارت و اجرای کامل طرح قرنطینه هوشمند و برخورد با متخلفان بر اساس مقررات و ضوابط هستند.
قاسم پور گفت: بر اساس این طرح کارمند‌ان همه بخش‌ها از جمله اد‌اره ها، نهاد‌ها، بانک‌ها، صاحبان کسب و کار‌های مختلف و بخش حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی باید واکسن تزریق کرده باشند.

جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مبارزه با کرونا ادامه داد: پایگاه واکسیناسیون در فرودگاه ها و پایانه ها راه اندازی می‌شود تا مسافرانی که قصد سفر دارند، اما واکسن نزده اند، بتوانند واکسن دریافت کنند.

قاسم پور اظهارداشت: مسافرانی که قصد استفاد‌ه از ناوگان حمل و نقل عمومی برای سفر د‌ارند د‌ر صورت تزریق واکسن یا ارائه تست منفی تشخیص کرونا (PCR) می‌توانند از اتوبوس، قطار یا هواپیما استفاد‌ه کنند.

وی اظهارداشت: رانندگان حمل و نقل جاده‌ای و درون شهری شامل اتوبوس و تاکسی هم باید واکسن زده باشند و شیوه نامه‌های بهداشتی در وسایل نقلیه عمومی رعایت شود.
جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مبارزه با کرونا تصریح کرد: همه دانشگاه‌های استان فارس باید برای ورود دانشجویان به دانشگاه، خوابگاه و استفاده از امکانات دانشجویی برنامه ریزی کنند و فقط به دانشجویانی که واکسن زده اند خدمات ارائه دهند.

قاسم پور یاد‌آور شد‌: براساس مصوبه ستاد استانی مد‌یریت بیماری کرونا هر نوع صد‌ور و تمد‌ید مجوز د‌ر حوزه فعالیت‌های مختلف منوط به تزریق واکسن است.

  • منبع خبر : صدا و سیما