کاشت گلرنگ در اقلید

کاشت گلرنگ در اقلید

کاشت گلرنگ در اقلید 26 اسفند 1401

کاشت گلرنگ در اقلید

۱۵ هکتار از مزارع دهستان خنجشت به کشت دانه روغنی گلرنگ دیم اختصاص یافت.

آغاز توزیع 900 تن سیب و پرتقال در فارس

آغاز توزیع 900 تن سیب و پرتقال در فارس

آغاز توزیع 900 تن سیب و پرتقال در فارس 25 اسفند 1401

آغاز توزیع 900 تن سیب و پرتقال در فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از آغاز توزیع ذخیره‌های میوه شب عید در این استان خبر داد و گفت: بیش از ۹۰۰ تن سیب و پرتقال ذخیره شده آماده توزیع در این استان است.

مبارزه با علف‌های هرز در۴۶۰۶ هکتار مزارع گندم در شهرستان قیروکارزین

مبارزه با علف‌های هرز در۴۶۰۶ هکتار مزارع گندم در شهرستان قیروکارزین

مبارزه با علف‌های هرز در۴۶۰۶ هکتار مزارع گندم در شهرستان قیروکارزین 22 اسفند 1401

مبارزه با علف‌های هرز در۴۶۰۶ هکتار مزارع گندم در شهرستان قیروکارزین

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیرو کارزین از مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در ۴۶۰۶هکتار از مزارع گندم در این شهرستان خبر داد.

تولید سالانه بیش از ۲۰۰ تن عسل در کوار

تولید سالانه بیش از ۲۰۰ تن عسل در کوار

تولید سالانه بیش از ۲۰۰ تن عسل در کوار 22 اسفند 1401

تولید سالانه بیش از ۲۰۰ تن عسل در کوار

سالانه در کوار بیش از ۲۰۰ تن عسل تولید می شود.