افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات عمرانی فارس
افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات عمرانی فارس
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس، اعتبارات عمرانی امسال استان ۶ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش مهرنما فارس، احمد علی افکاری گفت: پارسال اعتبارات عمرانی استان چهار هزار و ۷۶ میلیارد تومان بود، که امسال رشد بیش از ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

او گفت: سال گذشته، علاوه بر اعتبارات عمرانی استانی، چهار هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان هم به عنوان اعتبارات عمرانی ملی در طرح‌های ملی استان هزینه شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس گفت: بنابراین، کل اعتبارات عمرانی ملی و استانی سال گذشته فارس حدود هشت هزار میلیارد تومان بود که بیش از ۷۰ درصد آن تخصیص یافت که عدد قابل توجهی است.

او گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبارات هزینه‌ای ۲۴ دستگاه اجرایی استان را تخصیص می‌دهد که آنچه که ما در ابتدای سال گذشته به عنوان اعتبار مصوب داشتیم هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان بود و این عدد در پایان سال با برخی تغییرات به یک هزار و ۸۱۲ میلیارد تومان رسید.

افکاری گفت: یکی از ویژگی‌های اعتبارات عمرانی سال گذشته استان این بود که بجز ۷۰ میلیارد تومان که در ابتدای سال به شکل اسناد خزانه داشتیم، سایر اعتبارات عمرانی به شکل نقدی تخصیص یافت و این کمک زیادی به دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران کرد.

او گفت: امسال بر اساس آنچه که در قانون بودجه دیده شده، کل اعتبارات هزینه‌ای استان فارس ۲ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان است که که در مقایسه با پارسال ۳۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس گفت: در مجموع می‌توان گفت که وضعیت اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی امسال استان نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارد.