افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب فارس
افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب فارس
مدیرعامل شرکت آبفا فارس گفت: در دو سال اخیر ۲۸ هزار متر مکعب در شبانه‌روز به ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب فارس افزوده شده است.

 

به گزارش مهرنما فارس ،علی جان صادق‌پور افزود: در دو سال گذشته ، ۵ تصفیه‌خانه فاضلاب، شامل تصفیه‌خانه فاضلاب شهرهای کازرون ، آباده و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب روستاهای امیر آباد کافتر و شهر میان در شهرستان اقلید و  پکیج تصفیه فاضلاب روستای شهیدآباد شهرستان خرم‌بید در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است.

رئیس هیئت مدیره شرکت آبفا استان فارس اضافه کرد: با گشایش این تصفیه‌خانه‌ها ۲۷هزار و ۱۰۰ متر مکعب به ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و ۹۱۰ متر مکعب در شبانه‌روز به ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب روستایی اضافه شده است.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو برنامه‌های خود را در بخش فاضلاب مبتنی بر افزایش سرانه بهره‌مندی از سامانه‌های جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهری و روستایی تدوین کرده است، افزود: در این مدت همچنین بیش از ۸۰ هزار متر به خطوط انتقال و شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب اضافه شده است.

وی افزود: تصفیه‌خانه، خطوط انتقال و شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر داراب هم در آینده‌ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

علی جان صادق‌پور افزود: در دو سال گذشته ، ۵ تصفیه‌خانه فاضلاب، شامل تصفیه‌خانه فاضلاب شهرهای کازرون ، آباده و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب روستاهای امیر آباد کافتر و شهر میان در شهرستان اقلید و پکیج تصفیه فاضلاب روستای شهیدآباد شهرستان خرم‌بید در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است.

 

رئیس هیئت مدیره شرکت آبفا استان فارس اضافه کرد: با گشایش این تصفیه‌خانه‌ها ۲۷هزار و ۱۰۰ متر مکعب به ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و ۹۱۰ متر مکعب در شبانه‌روز به ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب روستایی اضافه شده است.

 

وی با بیان اینکه وزارت نیرو برنامه‌های خود را در بخش فاضلاب مبتنی بر افزایش سرانه بهره‌مندی از سامانه‌های جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهری و روستایی تدوین کرده است، افزود: در این مدت همچنین بیش از ۸۰ هزار متر به خطوط انتقال و شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب اضافه شده است.

 

وی افزود: تصفیه‌خانه، خطوط انتقال و شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر داراب هم در آینده‌ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.