افزایش سطح آگاهی و توانمند سازی سالمندان و ارایه شیوه نامه استفاده سالمندان از اماکن مختلف انجام شود
افزایش سطح آگاهی و توانمند سازی سالمندان و ارایه شیوه نامه استفاده سالمندان از اماکن مختلف انجام شود
استاندار فارس با اشاره به جایگاه سالمندان در تعلیمات دینی و ملی، بر اهمیت پرداختن به موضوعات مرتبط با سالمندان توسط دستگاه های استانی تاکید کرد.

به گزارش مهرنما فارس، محمدهادی ایمانیه در شورای ساماندهی امور سالمندان گفت: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: «احترام به مسلمان سالخورده، احترام به خداوند است» و این جایگاه والا در کلام رسول خدا تاکیدی است بر اهمیت پرداختن به موضوعات سالمندان.

او تاکید کرد: با توجه به لزوم تصمیم گیری، حضور مدیران هر دستگاه یا موثرترین معاون دستگاه در شورای ساماندهی سالمندان ضروری است.

افزایش سطح آگاهی و توانمند سازی سالمندان با همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی شیراز و صدا و سیمای مرکز فارس، دیگر دستور استاندار فارس در این نشست بود.

دکتر ایمانیه با اشاره به معرفی بیمارستان شهید دکتر فقیهی به عنوان بیمارستان دوستدار سالمند، گفت: استانداری فارس، حمایت های لازم برای تقویت زیرساخت های مورد نیاز این بیمارستان تا دستیابی به شرایط استاندارد جهانی را با کمک سایر دستگاههای اجرایی انجام می دهد.

وی در ادامه بر ارایه خدمات درمانی خارج از نوبت به افراد بالای ۷۰ سال تاکید کرد و اظهار داشت: غربالگری سلامت روان سالمندان با همکاری سازمان بهزیستی استان فارس و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در قالب یک پروژه تحقیقاتی اجرا شود.

ارایه شیوه نامه استفاده سالمندان از اماکن ورزشی، فضاهای سربسته و فرهنگسراهای در اختیار شهرداری دیگر دستور دکتر ایمانیه در نشست شورای ساماندهی امور سالمندان بود.