ارتفاعات بستانک در جهرم دچار حریق شد
ارتفاعات بستانک در جهرم دچار حریق شد
ارتفاعات مرتع بستانک و خرک جهرم دچار حریق شد

به گزارش مهرنما ارتفاعات بستانک و خرک نزدیکی مرز قیروکارزین و جهرم دچار حریق شده است.

نیروهای امداد طبیعت جهرم و قیروکارزین برای  مهار حریق به محل اعزام شدند.

 

 

 

انتهای پیام/