رفع تصرف ۴۰ هزار متر مربع از عرصه‌های طبیعی ارسنجان
رفع تصرف ۴۰ هزار متر مربع از عرصه‌های طبیعی ارسنجان
۴۰ هزار متر مربع از عرصه‌های محیط زیستی منطقه گمبان در پناهگاه حیات وحش بختگان از متصرفان خلع ید و رفع تصرف شد.

به گزار مهرنما رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارسنجان گفت: با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، خلع ید و رفع تصرف از اراضی ملی ۴۰ هزار متر مربع در محدوده پلاک ثبتی گمبان در پناهگاه حیات وحش بختگان، محقق شد.
ابراهیمی افزود: خلع ید و رفع تصرف این اراضی ملی در اجرای حکم قضایی و بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون مجازات اسلامی توسط ماموران این اداره و با همکاری نیروی انتظامی انجام شد.