تلگرام هم اختلال پیدا کرد
تلگرام هم اختلال پیدا کرد
هم اکنون قابلیت درج کامنت در تلگرام دچار اختلال شده است

به گزارش مهرنما تلگرام از ایجاد مشکلاتی برای استفاده از این برنامه به دلیل پیوستن تعداد زیادی از کاربران خبر داد.

هم اکنون قابلیت درج کامنت در تلگرام دچار اختلال است.