اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای مرمت بازار‌های شیراز
اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای مرمت بازار‌های شیراز
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک استانداری فارس گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت بازار‌های وکیل و حاجی به استان فارس اختصاص یافت.

به گزارش مهرنما فارس، امیر حسین جمشیدی گفت: با توجه به آتش سوزی سال گذشته در بازار وکیل و خسارت‌هایی که این آتش سوزی به بازار‌های وکیل، حاجی و سرا‌های جانبی وارد کرد برای مرمت این بازار‌ها ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت به استان فارس اختصاص یافت.

او اضافه کرد: بر اساس تکلیفی که دولت به وزارت نفت ابلاغ کرده ۵۰ میلیارد تومان اعتبار امسال و ۵۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۳ به استان فارس اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک استانداری فارس تاکید کرد: این اعتبار‌ها برای مرمت سقف‌ها، کف سازی و مسقف کردن بازار حاجی هزینه خواهد شد.