آغاز کشت کنجد در کازرون
آغاز کشت کنجد در کازرون
پیش بینی می‌شود امسال افزون بر ۸۰۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت کنجد اختصاص یابد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت:ارقام کشت شده در شهرستان محلی است و انتظار می‌رود حدود ۹۶۰ تن کنجد از این مزارع تولید و روانه بازار شود.

رشیدی اضافه کرد: با توجه به نیاز کنونی کشور مبنی بر توسعه دانه‌های روغنی ضروری است مانند سایر دانه‌های روغنی تمهیدات لازم برای کشت و توسعه این محصول در دستور کار قرار گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: کنجد به دلیل ویژگی‌های خاص همچون نیاز آبی کم، دوره رشدی کوتاه، تناوب زراعی با غلات، کاشت بدون شخم و کاهش هزینه‌های عملیات خاکورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در توسعه و پایداری کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک نقش بسزایی دارد.

بخش جره و بالاده، قطب تولید کنجد در شهرستان کازرون است.