آغاز کشت ذرت در استهبان
آغاز کشت ذرت در استهبان
کشت ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای در شهرستان استهبان آغاز شد.

به گزارش مهرنما فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۱۴۰۰ هکتار از مزارع زیر کشت ذرت برود که از این میزان، ۷۰۰ هکتار به صورت ذرت دانه‌ای و ۷۰۰ هکتار آن به صورت ذرت علوفه‌ای کشت خواهد شد.

مهدی اعیان منش افزود: در این منطقه از ارقام زودرس و میان رس، به دلیل نیاز آبی کمتر، استفاده می‌شود و برای افزایش کارایی آب مصرفی در واحد سطح و ارتقای کمی و کیفی این محصول، طرح‌های مختلفی، چون مقایسه ارقام و بررسی وضعیت تغذیه در مزارع ذرت در دست اقدام است.

وی ادامه داد: خوشبختانه با آموزش‌های مداوم بهره برداران برای ترویج شیوه نامه‌های آبیاری نوین، در سال جاری بیش از ۶۰ درصد این مزارع به صورت خوداجرایی و یارانه دولت به روش آبیاری نواری آبیاری می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: پیش بینی می‌شود از سطح زیر کشت ذرت امسال، میزان شش هزار تن ذرت دانه‌ای و ۴۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای برای تامین خوراک دام تولید شود.