آغاز ثبت‌نام کلاس اولی‌ها از ۱۹ اردیبهشت
آغاز ثبت‌نام کلاس اولی‌ها از ۱۹ اردیبهشت

ثبت‌نام کلاس اولی‌ها از ۱۹ اردیبهشت به صورت الکترونیکی آغاز می‌شود.

به گزارش مهرنما فارس ،معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان را پیش شرط مهم ثبت‌نام پایه اولیه دانست و گفت: ثبت‌نام کلاس اولی‌ها از ۱۹ اردیبهشت به صورت الکترونیکی آغاز می‌شود.

حمید طریفی حسینی ادامه داد: تاکنون سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی حدود یک میلیون نوآموز بدو ورود به دبستان انجام شده است.

وی بیان کرد: والدین برای ثبت نام پایه اول این نوآموزان، می‌توانند به سامانه irhttp://my.medu.ir مراجعه کنند.

طریفی حسینی افزود: محدوده بندی جغرافیایی با اولویت ثبت‌نام دانش آموزان در نزدیکترین مدرسه به محل سکونت آنان لحاظ می‌شود و ثبت‌نام از دانش‌آموزانی که والدین آنان هر دو شاغل هستند، در مدرسه نزدیک به محل کار پدر یا مادر، منعی ندارد.

 

امسال در استان فارس، ۹۵۰ هزار دانش‌آموز در پایه اول ابتدایی به تحصیل مشغولند.