آغاز برداشت گندم در استان فارس
آغاز برداشت گندم در استان فارس
برداشت گندم از مزارع بخش وراوی شهرستان مهر در جنوب استان فارس آغاز شد.

به گزارش مهرنما فارس ،یوسف صفری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: اولین برداشت گندم آبی استان فارس از مزارع روستای نرمان بخش وراوی شهرستان مهر آغاز شد.

وی افزود: بیش از ۸۰ دستگاه کمباین کار برداشت گندم آبی از سطح ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین های کشاورزی بخش‌های وراوی، مرکزی، گله‌دار و اسیر شهرستان مهر بر عهده دارند.

 

او ادامه داد: کار برداشت گندم آبی در این شهرستان از ۱۲ فروردین آغاز شده است و تا پایان اردیبهشت ادامه دارد.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: کشاورزان می‌توانند گندم مازاد بر نیاز خود را به مراکز خرید گندم تعاونی روستایی در بخش‌های وراوی، گله‌دار،دارالمیزان، اسیر و مرکز خرید خواجه مراد تحویل دهند.