آغاز برداشت زعفران در بیضا
آغاز برداشت زعفران در بیضا
برداشت زعفران از ۱۲ هکتار مزارع شهرستان بیضا آغاز شد.

به گزارش مهرنما فارس، مدیر جهاد کشاورزی بیضا گفت: پیش بینی می‌شود بیش از ۵۰ کیلوگرم زعفران از مزارع این شهرستان برداشت شود.

خانم مویدی افزود: کار برداشت گل زعفران در این شهرستان تا پایان آذر ادامه دارد.

او اظهارداشت: از هر هکتار به صورت میانگین ۴ کیلوگرم زعفران برداشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا اضافه کرد: زعفران در شهرستان بیضا به ۲ روش آبی و دیم کشت می‌شود.